Help olifanten overleven

Het doel van Olifant Wereld is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het leven en overleven van de olifanten in de natuur en er alles aan te doen om te voorkomen dat olifanten uitsterven. Olifant Wereld zal alles doen wat mogelijk is om hun toekomst veilig te stellen. Om meer voor de olifanten te kunnen betekenen, zijn we bezig met het realiseren van het unieke educatief kennis- en beschermingscentrum, geheel in het teken van het leven van de olifant
In de afgelopen 100 jaar is de Afrikaanse olifantpopulatie met 97% gedaald! Door stropers voor hun ivoren slagtanden, door jagers om te laten zien hoe stoer ze zijn, door boeren die het leefgebied in gebruik hebben genomen en olifanten doodschieten die komen eten, door ziektes die mensen meebrachten enz.

Als er geen gezamenlijke actie wordt ondernomen, sterft de olifant binnen afzienbare tijd uit!

Olifanten zijn de hoeksteen van het ecosysteem. Zonder olifanten zullen verschillende planten en diersoorten niet overleven. Het is belangrijk dat olifanten in hun natuurlijke omgeving ook voor de generaties na ons behouden blijven. Help mee om te voorkomen dat de olifanten uitsterven. Met de wereldwijde Olifant Wereld Gemeenschap kunnen we daar voor zorgen. Meld je aan als Wereldburger en help mee.

%

van het leefgebied van de Aziatische olifanten is verloren

Afrikaanse olifanten worden per dag gedood

%

habitatverlies van alle dieren en planten door klimaatverandering

ONZE MISSIE

Het is de missie van Olifant Wereld om er alles aan te doen om te voorkomen dat olifanten uitsterven en alles te doen om hun toekomst veilig te stellen. Olifant Wereld bestaat uit twee onderdelen.

 

De beschermingsorganisatie, de OlifantCoalitie en de wereldwijde achterban
Het gebouw, als educatief informatie- en kenniscentrum dat zich wijdt aan het leven -en overleven- van olifanten.

Met de OlifantCoalitie, die bestaat uit een aantal beschermingsorganisaties uit verschillende landen, worden regelmatig gezamenlijk de problemen en bedreigingen van olifanten besproken en oplossingen aangedragen, die in overleg met het ministerie in het betrokken land zal worden uitgevoerd. Hierdoor zullen de veel problemen en bedreigingen drastisch afnemen.

Onze achterban, Wereldburgers uit bijna alle landen op aarde, steunt de oplossingen van de OlifantCoalitie. Hoe groter onze achterban is, des te meer kunnen we voor de olifanten doen.

Als over enige tijd het gebouw klaar is worden de bezoekers op een educatieve wijze meegenomen in de wereld van de olifanten. Daar kunnen ze beleven hoe grote kuddes vroeger hebben geleefd en hoe de geringe populaties tegenwoordig moeten overleven.

Hoe kan jij meehelpen?

DE COMMUNITY

Een groep mensen die zich inzet voor het behoud van de olifant.

Mensen uit de hele wereld die zich samen inzetten voor één doel.

HET GEBOUW

Een educatief centrum, dat in de regio Amsterdam gebouwd gaat worden. Bezoekers bekijken daar educatieve programma’s en kunnen informatie krijgen van de samenwerkende beschermingsorganisaties vanuit hun eigen ambassade.

MEEBOUWEN

Je kunt op verschillende manieren meebouwen aan Olifant Wereld.

Als jij je betrokken voelt bij de olifant, dan heten we je graag welkom als lid van de bevolking. Wordt ‘Olifant Wereldburger’ en ontvang je eigen Olifant Paspoort!

Doneren

Om Olifant Wereld te realiseren kunnen we alle hulp gebruiken.

Donaties, groot of klein, zijn meer dan welkom.

ONZE VISIE

In de afgelopen jaren zijn de leefomstandigheden van de olifanten in vrijwel alle gebieden steeds slechter geworden. De bedreigingen door stropers, boeren, trofee-jagers, wildlife-handelaren en uitbreiding van menselijke nederzettingen nemen steeds grotere vormen aan. Onze visie is dat, als mensen meer te weten komen over olifanten en hun manier van leven, zij beter beseffen dat olifanten onmisbaar zijn voor de natuur en de dieren die in de “vrije” natuur leven.

Olifanten zijn zoogdieren, net als mensen, en hebben evenveel recht op leven als mensen. Emotioneel staan we heel dicht bij elkaar en alle emoties die wij hebben, hebben olifanten ook.

Er zijn drie belangrijke uitzonderingen: geld interesseert een olifant niets. Macht ook niet. En olifanten claimen geen territorium.

jouw hulp is heel hard nodig

Je kunt al doneren vanaf een paar euro. Eénmalig, per maand…alle hulp is welkom!

Geld interesseert een olifant niets

Macht ook niet

en olifanten claimen geen territorium

Sluit je vandaag nog aan en help de olifanten

Wil je op de hoogte blijven van onze
activiteiten, de voortgang van het
project en de ontwikkeling van de
wereldwijde community?

Schrijf je dan in voor het WereldNieuws!

Postadres
Postbus 2048
2130 GE HOOFDDORP

Bezoekadres
Binnenweg 4
2132 CT HOOFDDORP

E-mail
info@olifantwereld.org

Telefoon
+31 23 7370558

Olifant Wereld is een project van Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant is een non-profitorganisatie op het gebied van natuurbescherming, die zich inzet voor de bescherming van Aziatische en de Afrikaanse olifanten en in het bijzonder voor weesolifantjes.

Kijk ook op www.olifanten.org

Fiscaalnummer: 807210791  |   KvK: 30150477  |   IBAN: NL36 RABO 0365 9669 24