Sluit je aan bij de community

Organisatie

samen zetten we ons in voor hetzelfde doel

Wereldburgers zijn de basis van Olifant Wereld. Door hun steun kunnen we veel bereiken.

Olifanten worden op alle fronten in hun voortbestaan bedreigd. De OlifantenCoalitie kan oplossingen aandragen en uitvoeren om de olifanten te beschermen tegen stroperij, uitbreiding van nederzettingen en landbouwgebied in de natuurparken en de gevolgen van klimaatverandering.

Door de samenwerking van de beschermingsorganisaties en gesteund door een grote achterban kunnen we politici in Afrika en Azië overtuigen dat een gezonde olifantenpopulatie noodzakelijk is voor het ecosysteem, de natuur en de mensen die daar wonen.

Dit kunnen we alleen samen bereiken!

OlifantCoalitie

Olifant Wereld heeft als doel de olifanten in de vrije natuur beter te beschermen door gezamelijke coördinatie van de OlifantCoalitie (ElephantCoalition), een samenwerkingsverband van
14 beschermingsorganisaties wereldwijd. De leden van de OlifantCoalitie komen regelmatig bij elkaar om de problemen en bedreigingen van de olifanten te bespreken en oplossingen aan te dragen. Deze oplossingen worden voorgesteld aan de ministeries van natuurbeheer in de betreffende landen. De OlifantCoalitie zal meewerken om de oplossingen te kunnen uitvoeren. De inkomsten van de activiteiten van Olifant Wereld wordt gebruikt voor de financiering.

 

wereldburgers

Het team van Olifant Wereld en de OlifantCoalitie zullen zich tot het uiterste inzetten voor de bescherming van de olifanten. Maar zonder Wereldburgers kan de OlifantCoalitie minder veel voor elkaar krijgen.

Het zijn de Wereldburgers die de doorslag geven en meehelpen om de olifanten te beschermen.

Dank aan al onze partners en sponsoren

de muur der wijzen

Sluit je vandaag nog aan en help de olifanten

Postadres
Postbus 2048
2130 GE HOOFDDORP

Bezoekadres
Binnenweg 4
2132 CT HOOFDDORP

E-mail
info@olifantwereld.org

Telefoon
+31 23 7370558

Olifant Wereld is een project van Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant is een non-profitorganisatie op het gebied van natuurbescherming, die zich inzet voor de bescherming van Aziatische en de Afrikaanse olifanten en in het bijzonder voor weesolifantjes.

Kijk ook op www.olifanten.org

Fiscaalnummer: 807210791  |   KvK: 30150477  |   IBAN: NL36 RABO 0365 9669 24