In ontwikkeling

Beschermingscentrum

Beschermingscentrum

In ontwikkeling

Het doel van Olifant Wereld is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het leven en overleven van de olifanten in de natuur en er alles aan doen om hun toekomst veilig te stellen en te voorkomen dat olifanten uitsterven. 
Om meer voor de olifanten te kunnen betekenen, zijn we bezig met het realiseren van het unieke educatief kennis- en beschermingscentrum, geheel in het teken van het leven van de olifant.

Met Olifant Wereld willen wij het fascinerende leven van olifanten laten zien, maar ook het publiek informeren over de problematiek waarin olifanten verkeren.

 

Samen met andere natuurbeschermings-organisaties werken we aan oplossingen voor de bedreigingen.

Door voorlichting en eduactie nemen we je mee in het leven van de olifanten. Hoe meer je over de olifanten te weten komt, hoe groter het begrip voor de noodzaak van bescherming.

In het museum-gedeelte kun je veel olifanten-gerichte kunstwerken bewonderen. In verschillende materialen en van miniscuul klein tot levensgroot.

Er zullen verschillende activiteiten plaats vinden, waaronder een visuele safari. 

Als we niets doen, sterft de olifant uit

%

van het leefgebied van de Aziatische olifanten is verloren

Afrikaanse olifanten worden per dag gedood

%

habitatverlies van alle dieren en planten door klimaatverandering

In de afgelopen 100 jaar is de Afrikaanse olifantenpopulatie met 97% gedaald!

Iedereen weet dat als we niets doen, de olifanten over een aantal jaren uitgestorven zullen zijn. De bedreigingen nemen alleen maar toe waarvan de stroperij, de klimaatverandering en de menselijke nederzetting steeds grotere vormen aan nemen. Het leefgebied van de olifant wordt met de dag kleiner en de olifantenpopulatie neemt met de dag af. Die neerwaartse spiraal moet doorbroken worden. 

Olifanten zijn een hoeksteen in hun ecosysteem en daardoor onmisbaar. Als de hoeksteen wegvalt, stort het hele systeem in. Zonder olifanten zullen andere plant- en diersoorten ook niet overleven. Olifanten houden het leefgebied duurzaam in stand. In ons gevecht tegen de klimaatverandering hebben we alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Olifanten en andere dieren zijn bondgenoten in dit gevecht. Olifanten zijn klimaatregelaars en beschermers voor de biodiversiteit in de natuur. 

Olifanten worden op alle fronten in hun voortbestaan bedreigd

Slachtoffers bij mens-olifantconflicten

Tot de voornaamste dreigingen waar olifanten mee te maken hebben behoort habitatverlies en de daaruit voortvloeiende conflicten tussen mens en olifant. Veel van de grootste landdieren op aarde sterven als gevolg van het uitbreiden van menselijke leef-gebieden naar de natuurlijke habitat van olifanten en andere diersoorten.

Veel olifanten vinden hun dood door Hakkapatas-explosieven, die worden verstopt tussen de gewassen, en vervolgens in de mond van de olifant explodeert. Een afschuwelijke dood.

Gevolg van de stroperij

Het is zorgwekkend hoe het aantal Afrikaanse olifanten sterk afneemt door toedoen van stropers die het voorzien hebben op de slagtanden van de imposante reuzen. De Savanneolifant wordt met uitsterven bedreigd en de bosolifant staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten als bijna uitgestorven. Zonder olifanten zal de hele natuur van Afrika verloren gaan.

Stroperij is zo’n grootschalig probleem dat zelfs de evolutie van olifanten hierdoor wordt beïnvloedt. Er worden steeds vaker jongen geboren die geen slagtanden ontwikkelen. Terwijl olifanten slagtanden nodig hebben om bv naar water te graven in dieper gelegen grond.

Verwoest leefgebied 

Dwergolifanten balanceren op het randje van uitsterven. De regenwouden waar zij al generaties leven worden voortdurend vernietigd om plaats te maken voor palm-olieplantages en teakhout-industrie. In een krimpend leefgebied wordt het voor de dwergolifanten, maar ook voor andere diersoorten, steeds moeilijker om te overleven. Olifanten op zoek naar voedsel en water komen in hun strijd om te overleven vaak op palmolieplantages terecht. Hun na-tuurlijke habitat verdwijnt in een rap tempo waardoor de olifanten genoodzaakt zijn om uit te wijken naar gebieden waar mensen leven. Dit is een zeer complex probleem waarbij de dwergolifanten het dreigen te gaan verliezen.


Overleven met klimaatverandering

Klimaatverandering is een tikkende tijdbom die het voortbestaan van een groot aantal dier- en plantensoorten bedreigt. Vooral het razendsnelle tempo waarin het fenomeen zich voltrekt, zorgt ervoor dat veel organismen niet de tijd en mogelijkheid hebben om zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Zelfs olifanten hebben grote moeite om het hoofd boven water te houden. Voor savanne-olifanten die leven in regio’s waar neerslag ban nature al schaars is, zijn de langer durende droogteperioden een enorm probleem. Ze moeten grotere afstanden afleggen om schaarse waterbronnen te vinden, wat vooral onder jonge olifanten kan leiden tot een verhoogde sterfte.


Hoe kun je helpen?

Wereldburgers helpen door financiële steun mee aan de opbouw van Olifant Wereld.

Hoe bijzonder is dat? Jouw naam gegraveerd in een steen op een muur die een prominente plek krijgt in Olifant Wereld.

Voel je je als bedrijf betrokken bij de olifanten en de natuur waarin ze leven?  Help ons doel te bereiken en steun de realisatie van Olifant Wereld door het investeren van een grote gift.

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van Olifant Wereld. Ben je enthousiast en vind je de bescherming van olifanten belangrijk, meld je dan aan als vrij-williger en kom ons team versterken.

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, de voortgang van het project en de ontwikkeling van Olifant Wereld?

Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief WereldNieuws!

Postadres
Postbus 2048
2130 GE HOOFDDORP

Bezoekadres
Binnenweg 4
2132 CT HOOFDDORP

E-mail
info@olifantwereld.org

Telefoon
+31 23 7370558

Olifant Wereld is een project van Vrienden van de Olifant

Vrienden van de Olifant is een non-profitorganisatie op het gebied van natuurbescherming, die zich inzet voor de bescherming van Aziatische en Afrikaanse olifanten en in het bijzonder voor weesolifantjes.

Kijk ook op www.olifanten.org

Fiscaalnummer: 807210791  |   KvK: 30150477  |   IBAN: NL36 RABO 0365 9669 24